Aktuelle nybygg i Hareid

Nybygg av boliger i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av hytter, rorbuer og utleigebygg i Hareid
Gbnr. 60/3, 32,33. Området er ca. 27,5 daa.
Nybygg av park i Hareid
Kaifronten vil vere i tre, og treelementet vil vere med gjennom heile parken.
Fangvoll og magasin på Fv 37 Brandalstranda I i Hareid
Prioriteringstall 2,6 (middels) i rassikringsplan.
Fangvoll og magasin på Fv 37 Brandalstranda II i Hareid
Prioriteringstall 2,6 (middels) i rassikringsplan.
Fangvoll og magasin på Fv 37 Brandalstranda III i Hareid
Prioriteringstall 2,6 (middels) i rassikringsplan.
Etablering av carport for tjenestebiler ved sykehjem i Hareid kommune
Carport for tenestebilar i heimetenesta. Carporten skal ha plass til 10 bilar med minimum 6x3x2,2 meter (lxbxh) pr. bilplass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.