Aktuelle nybygg i Gjemnes

Etablering av akvakultur i flytende anlegg i Gjemnes kommune
Søkt størrelse 1560 tonn MTB. Matfisk av kveite.
Opparbeidelse av bo og habiliteringssenter i Gjemnes
Hensikten med planen er å tilrettelegge for at gårdstunet med tilgrensende landbruksarealer og eksisterende hyttefelt på eiendom gbnr 27/1 og 27/2 kan utvikles til et bo og habiliteringssenter. Her vil det være behov for å bygge oppholdsboliger for tjenestemottakerne og utvikle bygningsmassen til de aktiviteter senteret ønsker å bedrive. Det er ønskelig å bruke området til landbruk og gårdsrelaterte aktiviteter.
Etableringa av infrastruktur ved eneboliger i Gjemnes
Infrastruktur for 14 eneboligtomter. Gnr/bnr: 83/4, 129.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.