Aktuelle nybygg i Aukra

Nybygg av eneboliger på Gossen i Aukra kommune
Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtegrense.
Etablering av konsentrert bebyggelse på Gossen i Aukra kommune
1 ledig tomt. Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtegrense.
Nybygg av boliger på Gossen i Aukra kommune
13 ledige tomter. Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtgrense.
Nybygg av eneboliger på Gossen i Aukra kommune
Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtegrense.
Nybygg av eneboliger på Gossen i Aukra kommune
Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtegrense.
Omlegging av eksisterende gang- og sykkelvei samt etablering av et kortere strekk med ny gang- og sykkelvei i Aukra kommune
Omlegging av eksisterende gang- og sykkelvei ved avkjøringen mot Hollingen fergekai fra Julsundvegen, samt etablering av et kortere strekk med ny gang- og sykkelvei mot sørvest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.