Aktuelle nybygg i Aukra

Etablering av jord- og sjøkabel m.m. på Nyhamna i Aukra kommune, fase 3
Etablering av strøm ut til gassfeltet Ormen Lange fase 3 for å opprettholde og øke gassproduksjonen på feltet. Bygging av en ny frekvensomformarstasjon ved eksisterende anlegg på Nyhamna, og legging av to om lag 550 meter lange 45 kV jordkabler i same trasé fra stasjonen til landfall mellom Grynnvika og Futvika. Videre fra landfall etableres to om lag 24 km lange 45 kV sjøkabler i same trasé fra landfall til norsk grunnlinje. Fra grunnlinja til Ormen Lange-anlegget på havet etableres to om lag 95 km lange 45 kV sjøkabler i same trasé.
Oppgradering/fornying av ferjekai ved Fv 216 i Aukra
Ny bru 9x18 og nye tårn. Romsdalspakken del 1a.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.