Aktuelle nybygg i Ålesund

Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nybygg av boligområde i Ålesund
BKS1 BKS2 BKS3 BKS4 BKS5 BFS6 BBB1
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Nytt bilanlegg i Ålesund
Ca. 35 mål gjenstår.
Nybygg av 2-manns og 4-mannsboliger i Ellingsøy
Decra tak. Parkeringskjeller.
Nybygg av tilrettelagde boliger for eldre og utviklingshemmede i Ålesund kommune
Bygging av 30 boliger i området Moa-Spjelkavik der 22 av boligene skal tilpasses eldre og 8 av boligene skal tilpasses utviklingshemmede. I tillegg skal det være en bemanningsdel i bygget. Prosjektramme er 90 MNOK. Anskaffelse av boligene skal skje ved at ÅKE skal kjøpe de ferdige boligene fra privat utbygger. Utbygger er byggherre i denne sammenheng, og må stille med egen tomt regulert til formålet.
Nybygg av barneboliger på Flisnes i Ålesund
12-15 boliger. Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. gnr. 13 bnr. 58 m.fl.
Nybygg av flerbolighus i Hatlane, trinn 4
På samme tomt skal det også bygge om eksisterende bygg til leiligheter og næring.
Oppføring av Kai på Flatholmen, Ålesund
Ålesundregionens havnevesen er i ferd med å ferdigstille et større område som skal benyttes til kontainerhåndtering samt annet gods. Det er da også behov for kaier siden mye av varene fraktes med båt. Byggested er på eksisterende havneområde på Flatholmen, Ålesund kommune. Prosjektet er delt inn i tre; sør, øst og nord. Estimert kostnad inkl. opsjoner er 200 MNOK.
Nybygg av hytter på Hellandshamna ved Brattvåg
14+10 hytter, bygges løpende etter salg. BRA 141 m2/hytte.
Om- og nybygg av boliger og forretning i Ålesund kommune
Vindgard Terrasse. Gnr/bnr: 51/234 og 235.
Nybygg av boliger i Ålesund
Gnr/bnr 6/130, 6/12 mfl.
Nybygg av firemannsboliger i Eidsvik
3 tomter, firemannsboliger.
Nytt kryss med undergang ved Fv 60 Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Sykkelfelt, Klipra Borgundvegen og sentrum
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger.
Riving og nybygg av renseanlegg i Ålesund kommune
Fellesutlysning for: Breivika RA og Larsgården RA. Kostnad M1: 18,5 Mnok.
Nybygg av boligområde i Ellingsøy
Totalt ca. 55 enheter fordelt på 5-6 trinn. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Kollektivterminal sentrum i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Ny gangbru over Fv på Kverve, Ellingsøy
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt fortau på Myrlandsvegen i Blindheim, del 2
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nybygg av høydebasseng på Haramsøya i Ålesund kommune
Bygging av høydebasseng i GUP på Austnes på Haramsøya i Ålesund kommune. Bassenget skal i tillegg til ordinær døgnutjevning dekke et reservevolum for kortere brudd i vannforsyningen til Haramsøy, Lepsøy og Skuløy.
Nybygg av adkomstvei til skole i Ålesund
Formålet med avtalen er bygging av ca. 400 meter ny adkomstvei til Emblem skule inkludert tilhørende fortau, drenering og belysning. Ny vei går delvis i eksisterende og delvis i ny trasé. Det skal også oppgraderes kommunalt VA- anlegg på deler av strekningen. Prosjektet skal startes opp snarest etter kontraktsinngåelse. Vei a_SV3 som er cirka 100 meter lang skal opparbeides først, og minimum som en anleggsvei. Ferdigstillelse av a_SV3 og øvrige anlegg senest i løpet av mai 2021. Prosjektet organiseres som en hovedentreprise (utførelsesentreprise), basert på NS 8405 "Norsk bygge- og anleggskontrakt". Merknader til avtalen: Oppdragsgiver tar forbehold om at det vil bli inngått kontrakt med totalentreprenør etter samspillsperiode for bygging av Emblem skule, og nødvendige politiske vedtak.
Etablering av 2 småhus i Ålesund kommune
Frittliggende 2 roms leiligheter på ca 30-35 m2 per leilighet.
Nytt fortau på Gangstøvikvegen i Narvøy indre
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Etablering av vannrom i Ålesund sentrum
Ålesund kommunale eiendom KF har fått i oppdrag å sørge for utvikling og utbygging av Kulturhavna på Sørsida i Ålesund. Kulturhavna er plassert mellom cruisebåthavna på sørsida og Brosundet. Formålet med prosjektet er å etablere et vannrom i Ålesund sentrum, i tillegg til at det skal opparbeides et midlertidig byrom på gateplan som skal betjene og sørge for aktiviteter rundt vannspeilet.
Nytt fortau på Storfjordvegen, Blindheim
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Oppgradering av minnelund på kirkegård i Ålesund kommune
Masseflytting, bygging av natursteinsmur, avskjæringsgrøfm, tilførsel av gravemasser, driftsveg, skiferbelegg, plener og beplanting, anordninger for navneskilt. Totalt berørt areal ca. 730 m2.
Etablering av friluftsti på Aspøya i Ålesund kommune
Stien skal være ca. 210 meter lang, og med gangbredde på ca. 1,8 meter.
Nytt fortau på Blindheimsvegen, Blindheim
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.