Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Risør

Etablering av solceller på idrettshall i Risør kommune
Fellesutlysning for: Søndeled skole, Risørhallen og Hope skole. Total kostnad: 1,2 mnok.
Etablering av solceller på skole i Risør kommune
Fellesutlysning for: Søndeled skole, Risørhallen og Hope skole. Total kostnad: 1,2 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.