Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Lindesnes

Oppgradering av oppholdsrom og bibliotek ved skole i Lindesnes
Glassfasade, ny himling, koble på eksisterende ventilasjon, lys i taket, fliser gulv, varme i tak eller vegg, innvendig brannvegg, dører, lett oppussing vegger, halvtak over inngangsdør, tekniske fag.
Ombygg av gymsal til kantine og bibliotek ved ungdomsskole i Lindesnes kommune
Eksisterende gymsal ved Vigeland Ungdomsskole skal bygges om til kantine og bibliotek. Det skal etableres en mesanin over biblioteket.
Utskifting av ventilasjonsaggregat ved kontorbygg i Lindesnes kommune
Familiens hus holder til i 3.etg på Alti senteret, øvrebyen i Mandal. Etasjen er på 1739m2 og skal dimensjoneres for kontorer, stillerom, møterom og åpent landskap, det skal også tas høyde for en kapasitet på 100 personer med samtidighet på ca. 60-65%. I denne konkurransen er det kun ventilasjonsaggregatet som skal skiftes ut.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.