Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kristiansand

Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Utvidelse av nærings-/industriområde på Storåker
Gnr/bnr: 532/4,12,16,18, 528/16,17,19 og 524/9,10. Planområdet er omtrent 30 daa.
Tilbygg av videregående skole i Kristiansand
Gnr/bnr: 39/1, 40/292 og 40/409 og deler av eiendommene 40/8, 40/679, 241/9, 299/52 og 299/78.
Ombygg til undervisningslokaler ved videregående skole i Kristiansand
Ombygg av gårdsrom til undervisningslokaler.
Utvidelse av veterinærklinikk i Kristiansand
Påbygg 115 m2 BRA og tilbygg 48 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.