Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Flekkefjord

Tilbygg av skole i Gyland
Flekkefjord kommune planlegger oppføring av et bibliotek som tilbygg til eksisterende bygg.Tilbygget vil ha et bebygd areal på 108,6 m2 og planlegges oppført på østsiden av bygget, ca 16 m fra eiemdomsgrensen mo Gylandsvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.