Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Orkland

Nybygg av servicesenter ved Ålistolen
Bygging av servicesenter i forbindelse med ny vei mellom Agdenes og Snillfjord.
Nybygg av hyttefelt i Orkanger
Gnr/bnr: 512/2 og 513/2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.