Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oppdal

Nybygg av barnehage i Oppdal
Planlagt barnehage skal ha 4 avdelinger med 80 barnehageplasser totalt, hvor det er cirka 46 store og 34 små barn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.