Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Malvik

Nybygg av kolonihage i Malvik
Planen er å tilrettelegge for kolonihage med 24 kolonihagehytter. I tilknytning til kolonihagen planlegges det et felleshus, parkering, lekeområde og tilhørende grønnstruktur som skal fungere som intern adkomstveg i kolonihagen. Planområdet ligger ved Moarommet, som et mindre hytte- og boligområde ved Herjuan i Malvik.
Ferdigstillelse av lekeplass og stier med toppdekker og utstyr for boligfelt i Malvik kommune
Malvik kommune skal opparbeide en felles lekeplass for delfeltene B7 og B9 i Svebergmarka i Malvik kommune. Begge delfeltene er ferdig etablerte med boliger og infrastruktur og lekeplassen med tilhørende områder er grovplanerte fra tidligere. Denne entreprisen gjelder ferdigstillelse av lekeplass og stier med toppdekker og utstyr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.