Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Inderøy

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Inderøy som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av næring og forretning i Verdal
Utvidet planområde berører eiendommene gnr./bnr. 276/1, 276/24 og vil følge i eiendomsgrensen 277/11, 277/33 og 277/30. Hele planområdet utgjør ca. 120 daa etter utvidelsen.
Etablering og ombygg av område for friluftsliv i Namsos
Planområdet omfatter eiendommene 20/319, 20/153, 20/692 og 20/712. Området er i dag en del av reguleringsplan "Spillumstranda industriområde" vedtatt i 1988. Størsteparten av området er regulert til friområde; park, turveg og idrettsanlegg, samt et mindre området som er regulert som kombinasjonsformål allmennyttigformål, barnehage og forretning, kontor mm.

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.