Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oslo fylke

Oslo (137)
Ny sentrumstunnel og Majorstuen stasjon på strekningen Majorstuen-Bryn i Oslo
Mulig ny underjordisk stasjon. Inne i Oslopakke 3 for utførelse 2023-2028.
Nybygg av kontor, hotell, handel og boliger mm på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Totalkostnad for Lilleakerbyen (Granfos, Lilleaker og Sentrum) ca 10-15 Mrd nok. Lilleakerveien 16 mfl. Ca 1500 stk leiligheter. Uklart angående antall hotellrom.
Utvikling av ny bydel på Økern i Oslo
2 kjelleretasjer/parkering. Ca 70 m høyt. Ruseløkkveien 2.
Nybygg av klinikkbygg (RIC) og protonbygg på Radiumhospitalet på Ullern, Oslo
Radiumhospitalet Innovation Campus (RIC). Det nye klinikkbygget vil erstatte sykehus-delen i dagens utdaterte bygningsmasse. Det ska bygges nytt protonsenter. Gnr/Bnr: 29/64, 814. Leverandør av protonutstyr: Varian Medical system Scandinavia A/S. AF Energi & Miljøteknikk : entreprise 3501 energisentral. Avfallssug: Envac.
Nybygg av hotell og kontorbygg i bydel St. Hanshaugen, Postgirobygget
Utvikling av ca 55.000 kvm kontorlokaler og 20.000 kjøpesenterarealer. Miljøambisjonene for høyhusprosjektet er de høyeste. KLP Eiendom sikter mot minst energiklasse B og miljøsertifisering Outstanding eller Excellent innenfor BREEAM-systemet. 9 000 m2 under bakkeplan. 400 rom.
Nybygg av kunnskapspark på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Bygget vil være på rundt 78 000 m2 (BTA), opp til 11 etasjer og med en underliggende kjeller i to plan på omkring 25 000 m2 (BTA), totalt ca 103 000 m2 (BTA). BREEAM Excellent.
Nybygg av kontor, handel, boliger og undervisning mm på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Totalkostnad for Lilleakerbyen (Granfos, Lilleaker og Sentrum) ca 10-15 Mrd nok. Lilleakerveien 16 mfl.
Nybygg av kontor, hotell og forretning mm i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 122/102, 122/114, 122/117, 123/861.
Nybygg av kontor, handel og boliger mm på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Totalkostnad for Lilleakerbyen (Granfos, Lilleaker og Sentrum) ca 10-15 Mrd nok. Lilleakerveien 16 mfl.
Nybygg av ny hovedbrannstasjon og kontor på Bryn i Oslo
Gnr/bnr: 137/47, 127, 137/130, 137/148, 137/149 mfl. Tvetenveien 18-20, Brynshøgda 5 og 9 og Brynsengveien 2. Ferdigstilt sommeren 2023. Ny hovedbrannstasjon og samlokalisering av Brann- og redningsetaten (BRE) og Vann- og avløpsetaten (VAV) på Bryn, heretter kalt Hovedstasjonen.
Utvikling av tomt i Oslo kommune
Maks 500 stk boenheter.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM Excellent.
Nybygg av storbylegevakt med parkeringskjeller på Aker i bydel Bjerke, Oslo
BREEAM Excellent. Kjøleleverandør (kjøp av kjøleenergi, drift og vedlikehold av kjøleanlegget) er Fortum Oslo Varme AS. Skanska Norge AS bygger den termiske energisentralen i bygget, med varme og kjøleanlegg. Sykehuset er planlagt med innkjøring for biler både fra Trondheimsveien og Sinsenveien. Gnr/bnr: 83/342, 358, 85/265 mfl. 650 sengeplasser.
Nybygg av konferansehotell mm i Oslo S
Fjordporten rommer et konferansehotell med 400 rom over stasjonsfunksjoner. Reiulf Ramstad arkitekter (C. F Møller, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke – Mebner und Partner GMBH, Transsolar Climate Engeneering). Gnr/bnr: 207/76 mfl.
Nybygg av badeanlegg mm på Tøyen, Oslo
ENWA Badeanlegg AS: prosjektering og levering av vannbehandlingsanlegg og stålbassenger (Inklusive attraksjoner og utstyr i tilknytning til bassengene, eksempelvis startpaller, undervannslys, bassengstiger, sittebenker, vannattraksjoner m.m.), se separat prosjekt 1546427.
Utvikling av Trekanttomten i bydel Frogner, Oslo
Tomtareal 3959 m2. BREEAM Excellent.
Nybygg av kontor og leiligheter i bydel Alna, Oslo
5-7 etasjer. Smalvollveien 30, 32-38 og 40-42. Gnr/bnr: 140/21, 23, 22, 133.
Nybygg av kontor mm i bydel Alna, Oslo
Østensjøveien 40, Østensjøveien 42 og Brynsengveien 1. To kontorbygg som bindes sammen med en felles underetasje. 8-9 etasjer over bakken. Gnr/bnr 137/161, 162.
Riving av kontor og nybygg av kontor og forretning ved Urtekvartalet i Gamle Oslo
Spunt: Kynningsrud Fundamentering AS. BREEAM Excellent-sertifisering med energiklasse A. Kalkstabilisering: SMG (Soli Mixing Group).
Nybygg av barneskole, ungdomsskole, kultur og flerbrukshall mm i bydel Alna, Oslo
Tvetenveien 181 og 183. 630 elever. Gnr/bnr: 141/107, 109, 119, 134, 237, 239, 323, 372, 72 og 142/75 og 81 m.fl.
Riving og på-, til-og nybygg av hotell, handel, kontor og leiligheter mm i bydel Nordre Aker, Oslo
Delområde 1; påbygg av hotell i 2 etasjer, 110 rom i 3990 m2. Delområde 2; handel og kontor (riving, påbygg, tilbygg). Delområde 3; forretning/leilighetshotell/studentboliger, 1 nytt bygg i 8 etasjer og 4200-5000 m2. Gnr/bnr: 48/326, 327, 328, 44.
Nybygg av bolig, forretning, hotell/overnattning og bevertning i bydel Grünerløkka, Oslo
Hjørnetomten Grenseveien/Økernveien. Bolig: 16 000 m² fordelt på ca 300 boenheter. hotell: 4 000m² och næring/kontor: 5 000 m². Forretning og bevertning i de to nederste etasjene. To hus som henger sammen. Gnr/bnr: 127/7, 122/488
Forberedende arbeider for nytt regjeringskvartal i Oslo trinn 1, entreprise K302
Kontrakt om byggetrinn 1 – med opsjon om forlengelse. Kontraktene i byggetrinn 1 skal gjennomføres i samspill mellom entreprenørene/leverandørene, prosjekterende og byggherren. Kontrakt K302 Rigg og drift omfatter tilrigging, drift og nedrigging av fellesarealer, samt administrasjon til planlegging og utvikling av riggkonsept sammen med øvrige samspillsentreprenører og byggherren. Leveransen omfatter også teknisk infrastruktur og serviceytelser.
Nybygg av forretningsbygg på Vollebekk i bydel Bjerke, Oslo
Miljøsertifisering: BREEAM Excellent.
Riving-og nybygg av bo- og behandlingssenter i bydel Frogner, Oslo
BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent.
Nybygg av sykehjem og næringsbygg i bydel Grünerløkka, Oslo
120-140 beboerrom. Grovt estimat BRA 12 000-15 000 m2. Arealen for næringsdelen er foreløpig ukjent.
Nybygg av bolig, forretning, hotell/overnattning og bevertning i bydel Grünerløkka, Oslo
Hjørnetomten Grenseveien/Økernveien. Bolig: 16 000 m² fordelt på ca 300 boenheter. hotell: 4 000m² och næring/kontor: 5 000 m². Forretning og bevertning i de to nederste etasjene. To hus som henger sammen. Gnr/bnr: 127/7, 122/488.
Nybygg av forretning og kontor mm i bydel Bjerke, Oslo, felt 1
8-11 etasjer. Gnr/bnr: 122/100, 110, 111, 2, 259, 483, 9, 250/19, 99/654.
Nybygg av kontor i bydel Gamle Oslo
Sokkeletasje med 20 stk parkeringsplasser mm.
Nybygg av spesialskole, spesialbarnehage og terapibasseng i bydel Stovner, Oslo
Stig skole rives. 2-3 etasjer. Varmebasseng. Gnr/bnr: 105/320, 424. 90 stk elever. 2 avdelings barnehage med plass for 20 stk barn. Skole for multifunksjonshemmede.
Nybygg av høyskole i Oslo sentrum
Kirkegata 23-25. Gnr/bnr: 207/123, 125. Breeam Excellent.
Riving- og nybygg av barneskole i bydel Alna, Oslo
Skolen er planlagt å være en 3-parallell barneskole for 630 elever pluss en avdeling tilpasset 16 autister.
Påbygg alternativt riving og nybygg av kontor- og næringsbygg i bydel Grünerløkka, Oslo
Riving av C-blokka (bakgårdsfløy mot nord), og erstatning av denne med et nytt tilbygg med noe utvidet grunnflate. Oppføring av ny fløy i fem etasjer mot Kroghstøtten sykehus. Påbygg på fløyen mot Hausmannsgate.
Nybygg av barneskole i bydel Bjerke, Oslo
850 stk elever. Spunt; Seabrokers Fundamentering AS.
Oppføring av Nye Kirkens Hus i bydel Gamle Oslo
3-5 etasjer. Byggherren eies av Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS (et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond).
Nybygg av undervisning og kontor i bydel Nordstrand, Oslo
BREEAM-NOR Very Good. ITB-koordinator: Sro Consult AS, Rolf Medhus. Prefabrikkerte ytterveggelementer; Gokstad hus AS.
Nybygg samt rehabilitering av videregående skole i bydel Gamle Oslo
Bygg E er ett nybygg på ca 4 etasjer i tillegg 1 underetasje på ca 10.120 m2 BTA. Bygg D er en totalrehabilitering på ca 7617 m2 BTA, på 5 etasjer samt en kjelleretasje. Energiklasse B.
Rehabilitering og utvidelse av barne- og ungdomsskole i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 159/1, 159/138, 159/166. Fremtidig kapasitet planlegges for barneskole med 3 paralleller, spesialavdeling for 8 elever, samt ungdomsskole med 3 paralleller. Totalt 908 elever.
Nytt torgbygg på Brynseng stasjon i Oslo
Torgbygget over T-banestasjonen får et bruksareal på 12.550 kvadratmeter. Kontor utgjør hovedtyngden med et areal på 6.650 kvadratmeter. I tillegg kommer 3.350 kvadratmeter boliger, leilighetene ligger fra 10.etasje og oppover.
Nybygg av bydelshus på Furuset (S1) bydel Alna, Oslo
Bydel Alna planlegger et leiekontrakt for bydelshus på Furuset. Bydel ønsker å leie kontorlokaler som skal bygges på Furuset.
Nybygg av idrettshall mm og oppgradering av vei på Korsvoll i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 57/293, 57/295, 57/45, 57/8. Langåsveien 16-18. Utvidelse av Åmotveien i forbindelse med Korsvoll idrettspark. Oppgraderes med vegbredde på 5,5 meter, med 2 meter bredt fortau. I tillegg skal det avsettes 0,5 meter til grøntareal/ vegskulder. Peling og spunt: Seierstad Pelemaskiner AS.
Nybygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr: 208/117, 118. 7 etasjer og en tilbaketrukket 8 etasje.
Nybygg av ungdomsskole og flerbrukshall i bydel Sagene, Oslo
Torshovbredden. BREEAM NOR Excellent. Ny 6 parallell ungdomsskole fra 8.-10. trinn, med plass til ca. 540 elever og en 16 elevs autistavdeling. Det skal opparbeides park på planområdet som ikke ingår i skolens uteareal.
Nybygg av kontor ved Maridalsveien i bydel Nordre Aker, Oslo
Eksisterende kjeller som skal ombygges: 828,9 m². Totalt areal under bakken inkludert eksisterende bygg: 1376,2 m². Totalt areal for nybygg med parkering over bakken: 2294,6 m². 12-15 byggemåneder. Gnr/bnr 58/194, 9. Maridalsveien 319-321.
Ny- og ombygging til barnehage og skole i bydel Sagene, Oslo, fase 2
Sandakerveien 24D med flere. Gnr/Bnr: 221/145, 221/146 og 221/143.
Utvidelse av barneskole i bydel Østensjø, Oslo
Utvidelse fra 3-parallell til 4-parallell skole.
Utvidelse til ungdomsskole i bydel Nordstrand, Oslo
210 elever. En en fire-parallell ungdomsskole med gymsal og autistavdeling for 16 elever.
Utvikling av område for boliger, næring mm på Romsås i Oslo
288 daa. Gnr/bnr: 94/244, 94/7, 95/117, 95/44
Ny- og påbygg av bygg for kriminalomsorgen i bydel Bjerke, Oslo
500 m2 påbygg i 1 etasje på eksisterende bygg. Ca 2800 m2 nybygg i 3-4 etasje.
Nybygg av brannstasjon på Bjørvika i Oslo
116 mill.kr inklusive moms. ITB, forprosjekt: ÅF Engineering AS. BREEAM-Nor på nivå Excellent. Det skal leveres utvendige ZIP screens med styreskinner integrert i fasaden på solutsatte vinduer. Lett sedumtak.
Riving- og nybygg av parkeringshus i bydel Stovner, Oslo
Tokerudberget 23-41. Lek/opphold på taket. E-feltet. P huset eies av sameiene Tokerudlia, Tokerudåsen og Tokerudtoppen i fellesskap.
Utvikling av eiendom i bydel Nordre Aker, Oslo
Tre alternativer. Det ene er et rent næringsalternativ, basert på gjeldene regulering. Det andre er en kombinasjon av næringsareal og bolig (3 stk leiligheter) og det tredje er et boligalternativ med fem enheter.
Nybygg av underjordisk sportshall på Bygdøy i bydel Frogner, Oslo
4 hardcourtbaner under bakken, 6 baner over mark.
Nybygg av energistasjon på Ryen i Oslo
Tiltaksområdet ca 2000 m2.
Nybygg/utvidelse av barnehage i bydel Stovner, Oslo
180 stk barn fordelt på 10 avdelinger. Riving av eksisterende Gullberget barnehage (gnr/bnr 99/50).
Nybygg av kontor, galleri, bevertning mm i bydel Sagene, Oslo
Detta er en del av Akerselva Miljøpark.
Etablering av klinikk for heroinassistert behandling (HAB) ved Ullevål sykehus i Oslo
Bygg 50. Er planlagt å leie modulene i 10 år (prøvetid 5 år), med 1 og 1 års eventuell forlengelse. Ståltrapper/rekkverk: Jotne Ankers AS.
Nybygg av leiligheter og forretning på Grorud i Oslo
Kalbakkstubben 14 A-B. 1 etasje forretning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.