Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Hustadvika

Nybygg av bobilparkering og servicebygning ved Kjekså, Bud
Planområdet er ca. 18 dekar. Området skal reguleres for å legge til rette for bobilparkering med tilhørende servicebygning. Det er ønskelig å etablere et parkeringsområde med høy kvalitet og godt servicetilbud, dette innebærer også god kvalitet på parkeringsplassene og oppholdsområdene mellom parkeringsplassene. Servicebygningen skal være sanitærbygg for parkeringens gjester, i tillegg er det ønskelig med et samarbeid med kommunen, fylket og reiselivet for å få allment tilgjengelige toaletter i bygningen. Muligheten for å tilrettelegge for at turistbusser kan parkere og benytte anlegget vil vurderes som del av prosjektet. Andre etasje på bygningen vil ha et forsamlingslokale med panoramavinduer ut mot havet. På toppen av bygningen er det planlagt en takterrasse med glassrekkverk, et flott sted for å nyte den storslåtte utsikten på finværsdager.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.