Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Herøy

Nybygg av hytter og enebolig i Tuftevatnet i Tjørvågane
10-13 hyttetomter og en ny bustadtomt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.