Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (0)
Averøy (1)
Fjord (1)
Giske (0)
Gjemnes (1)
Haram (0)
Hareid (0)
Herøy (1)
Molde (4)
Rauma (2)
Sande (0)
Smøla (2)
Stranda (5)
Sula (0)
Sunndal (6)
Surnadal (2)
Sykkylven (1)
Tingvoll (0)
Ulstein (2)
Vanylven (0)
Vestnes (0)
Volda (0)
Ålesund (7)
Ørsta (1)
Nybygg av barneskole på Goma i Kristiansund
Kapasitet for 400 elever. Ev grønt tak.
Nybygg av barnehage i Sunndal sentrum
Det er foreløpig laget plan for 132 barn. Det er også bestemt at barnehagen skal bygges som en svanemerket barnehage.
Nybygg av fritidsboliger ved Nysætervatnet i Sykkylven kommune
Ca. 25 hytter. Planforslaget tilrettelegger for etablering av nye fritidsboliger, utbedring av eksisterende vegsystem, samt etablering av nytt teknisk anlegg i et område som er avsatt til fritidsboligformål i kommunedelplanen for areala kring Nysætervatnet. Arealet er delvis utbygget med eksisterende fritidsboliger. Forslagsstiller er en gruppe sammensatt av grunneiere innenfor planområdet.
Nybygg av landskapshotell i Stranda
Hotellprosjektet på Ljøen gir et samlet volum pr. nå på ca. 3 470 m2 BTA fordelt et hovedvolum, 5 frittstående hytter og spa- og velværeavdeling. I tillegg etableres et landskapsintegrert parkeringsanlegg på ca. 1 850 m2 BTA. Reguleringsplanen tilrettelegger for at hotellet kan utvides på sikt. Hotellområdet på Ljøen er delt inn i 4 delområder definert som: • BH1 - Hovedbygningen hvor hotellets felles funksjoner er lokalisert, lobby, resepsjon og restaurant sammen med ca. 20 hotellrom. Volumet fordeles på fire etasjeplan med hovedadkomst fra toppetasje. • BH2 - Frittstående hytter plassert i de bratte partiene av området, der volumets tak er en refleksjon av terrengets hellning. • BH3 - Spa-og velværeavdeling plassert i planområdets sydvestre del ved planforslagets nederste landskapsplatå. • BH4 - Landskapsintegrert parkering i tilknytning til hovedvolum er lagt som separat bygningsvolum og lagt inn i landskapet, slik at de to volumene ikke vil ha visuell eller fysisk forbindelse og bedre tilpasses terrenget.
Nybygg av hytter på Nordmarka i Surnadal kommune
Ca. 35 hyttetomter med tilhøyrande parkering ved Vestre Nordmarksveg, samt eit naustområde med ca 10 naust ved Langvatnet. Det skal ikke legges inn vann i hyttene. Om det er interesse for dette på et senere tidspunkt, kan det bores etter vann ved for eksempel parkeringsplassene PP1 eller PP2. Pumpen kan da drives av strøm eller via et aggregat. Som toalettløsning skal det benyttes utslippsfrie toalettløsninger som for eksempel biologisk toalett eller el-do. Det skal ikke legges til rette for etablering av strøm i området. Solcelle og gass skal være naturlig energikilder for hytteområdet
Nybygg av kontor og parkeringskjeller i Kristiansund
Tomten ligger langs med idrettsplassen i Fløyveien rett nord for dagens sykehus.
Nybygg av sportshall i Ulsteinvik
Gnr/bnr 29/1, 8, 45, 184. Bane på 40x60 meter, tribune, klatrevegg, kiosk, wc og lager. Hallen er på ca 3400 kvm, 50x72 meter.
Nybygg av hytter i Skorgedalen, Rauma kommune
5-10 hyttetomter av størrelse ca 1000m2. Det kan borres etter vann på 1-2 punkter hvor hytteeiere kan fylle rent vann. Det skal ikke legges vann til hyttene i Fuglehaugen.
Nybygg av bobilparkering og servicebygning ved Kjekså, Bud
Planområdet er ca. 18 dekar. Området skal reguleres for å legge til rette for bobilparkering med tilhørende servicebygning. Det er ønskelig å etablere et parkeringsområde med høy kvalitet og godt servicetilbud, dette innebærer også god kvalitet på parkeringsplassene og oppholdsområdene mellom parkeringsplassene. Servicebygningen skal være sanitærbygg for parkeringens gjester, i tillegg er det ønskelig med et samarbeid med kommunen, fylket og reiselivet for å få allment tilgjengelige toaletter i bygningen. Muligheten for å tilrettelegge for at turistbusser kan parkere og benytte anlegget vil vurderes som del av prosjektet. Andre etasje på bygningen vil ha et forsamlingslokale med panoramavinduer ut mot havet. På toppen av bygningen er det planlagt en takterrasse med glassrekkverk, et flott sted for å nyte den storslåtte utsikten på finværsdager.
Nybygg av servicehus, hytter mm på camping Sunndal kommune
1 bygg på 500 kvm med leiligheter, sanitær, kjøkken mm. 5-10 hytter.
Etablering av brakkerigg for kontor og innkvartering i på Aspøya
Gnr/bnr 200/685 og 698. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for flere typer bruk, slik at det også tillates oppført brakkerigg i to plan for kontor og innkvartering av ansatte i tilknytning til Fjordlaks sitt produksjonsanlegg. Boligene skal være for tilreisende arbeidstakere og ikke permanente boliger. Boligbrakkeriggene skal kunne flyttes og byttes ut.
Nybygg av hytter i Gjemnes
Infrastruktur er opparbeidet. 4 ledige hyttetomter.
Nybygg av hytter i Molde
Infrastruktur er opparbeidet.
Etablering av nytt helårs service- og sanitærbygg i Ålesund
Riving og grunnarbeider på separat prosjekt.
Etablering av stier ved hyttefelt i Skorgedalen, Rauma kommune
Det skal tilrettelegges et begrenset antall stier i området. Disse skal ivareta almene interesser og være en del av et helhetlig stinett (f eks en sti over Fuglehaugen og en sti rundt).
Bygging av toalett på Åsen i Surnadal
Bygging av toalett ved parkeringsplassen på Åsen med universell utforming.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.