Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (0)
Averøy (1)
Fjord (1)
Giske (0)
Gjemnes (0)
Hareid (0)
Herøy (1)
Molde (1)
Rauma (1)
Sande (0)
Smøla (1)
Stranda (0)
Sula (0)
Sunndal (2)
Surnadal (0)
Sykkylven (1)
Tingvoll (0)
Ulstein (1)
Vanylven (0)
Vestnes (1)
Volda (0)
Ålesund (9)
Ørsta (1)
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Totalentreprise for rørpost (K6311), kontrakt er signert med Norway filial of Swisslog Healthcare AG, Switzerland (Swisslog) Totalentreprise for AGV (K6201), kontrakt er signert med Gibotech A/S (dansk selskap)
Nybygg av kulturhus med opera, museum, bibliotek m.m. i Kristiansund sentrum
OMKK Eiendom AS er stiftet, eies av Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nytt kulturhus som skal romme arealer for Operaen i Kristiansund, Stiftelsen Nordmøre Museum, samt bibliotek og kulturskole for Kristiansund kommune. Lokalisering ved Langveien ungdomsskole. Nybygg og gjenbruk (totalrehabilitering) av bygget i Langveien 16.
Nybygg av barneskole på Goma i Kristiansund
Kapasitet for 400 elever. Ev grønt tak.
Riving og nybygg av skole på Eidet i Haram
Eidet skule er en ny 1-10 skole for Vatne/Tennfjordområdet. Kapasitet til minimum 500 elever. Eksisterande Vatne ungdomsskole skal rives. Gbnr. 395/19 mfl.
Nybygg av hytter på Nordmarka i Surnadal kommune
Ca. 35 hyttetomter med tilhøyrande parkering ved Vestre Nordmarksveg, samt eit naustområde med ca 10 naust ved Langvatnet. Det skal ikke legges inn vann i hyttene. Om det er interesse for dette på et senere tidspunkt, kan det bores etter vann ved for eksempel parkeringsplassene PP1 eller PP2. Pumpen kan da drives av strøm eller via et aggregat. Som toalettløsning skal det benyttes utslippsfrie toalettløsninger som for eksempel biologisk toalett eller el-do. Det skal ikke legges til rette for etablering av strøm i området. Solcelle og gass skal være naturlig energikilder for hytteområdet
Utvikling av forretning, nærsenter, forretning og detaljhandel i Ålesund
Grunneigar Wennersberg AS, ynskjer å regulere området til forretning og nærsenter, samt opne for å tillate bruksareal til detaljhandel på 3000 m². Målet er å utvikle eit variert tilbod av daglegvarer, butikkar, kontor, tenester og diverse servicefunksjonar (frisør, apotek etc.).
Nybygg av hytter og enebolig i Tuftevatnet i Tjørvågane
10-13 hyttetomter og en ny bustadtomt.
Nybygg av restaurant i Kristiansund
85 parkeringsplasser. 16 plasser for lading av elbil.
Nybygg av hytter i Aurdalen
Planområdet er på 22 daa. På fjell, ingen infrastruktur skal opparbeides. Solcelleløsning med batteribank.
Etablering av vardesenter for kreftrammede og pårørende på parkeringsplass nord for pasienthotell ved sykehus i Ålesund
Samarbeidsavtale mellom Helse Møre og Romsdal HF og Kreftavdelingen om byggingen av et nytt Vardesenter for kreftrammede og pårørende ved Ålesund sykehus. Nybygg etableres på eksisterende bygg under bakke, og inkluderer riving av bestående betongdekke m.m.
Etablering av brakker til skolebygg i Sunndal kommune
Undervisningslokaler til 50 barn og 7 ansatte.
Etablering av nytt helårs service- og sanitærbygg i Ålesund
Riving og grunnarbeider på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.