Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Tydal

Utvendig rehabilitering av bygdetun i Tydal
Det må skiftes råttent panel, skraping og maling av våningshus samt nye takrenner og nedløp samt reparere lekkasje av murpipe ved fjøset.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.