Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Skaun

Nybygg av oppvekstsenter på Venn i Skaun kommune
Nytt oppvekstsenter dimensjonert for 230 elever og 48 barnehagebarn. Fotavtrykk på mellom 5000 – 5600 BYA
Etablering av solcelleanlegg på eiendommer til Statsbygg i Buvika, Ørje, Kongsberg, Notodden og Larvik
Solcellanlegg på følgende eiendommer: Ørje Tollsted, kontrollhall Notodden Trafikkstasjon Buvika ungdomssenter Grøterød ungdomshjem Lågen ungdomshjem

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.