Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Skaun

Ombygg av arealer for NAV i Skaun kommune
Det er behov for ombygging av arealene som NAV Skaun disponerer i dag. Dette med tanke på både HMS, sikkerhet og funksjonalitet. Innvendig riving.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.