Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Selbu

Nybygg av kolonihagehytter i Draksten i Selbu kommune
Feltet vil deles i med hytter i vest og øst. 29 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.