Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rennebu

Nybygg av energi- og næringspark i Berkåk
BKB4, 23,4 daa. Detaljhandel.
Nybygg av energi- og næringspark i Berkåk
BN2, 23,5 daa. Ordinær næringsvirksomhet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.