Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Osen

Nybygg av hyttefelt på Buhaugen, Seter i Osen
Forslag til plannavn: Molthaugen. Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for: • Et mindre hyttefelt med 20-25 hyttetomter for salg og utleie på Buhaugen, samt adkomstvei til hyttefeltet. • Rekkenaust som tilbud for fritidsinnbyggere • Brygge for lasting og lossing av fritidsbåter i havneområdet (båtplass tilgjengelig i felles småbåthavn ved nordmoloen) • Båthotell/lager i det gamle steinbruddet • Åpen utsiktshytte på Tomasneset med mulighet for galleri/bevertning • Fellesareal for redskapsboder for mulig senere andelsjordbruk

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.