Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Orkland

Nybygg av servicesenter ved Ålistolen
Bygging av servicesenter i forbindelse med ny vei mellom Agdenes og Snillfjord.
Utvidelse av byggvaruhus i Orkanger
Gjennomførelsetid: 5-6 måneder.
Nybygg av hyttefelt i Orkanger
Gnr/bnr: 512/2 og 513/2.
Ombygg av kommunehus til flerbrukshus for helse, kultur og kommuneadministrasjon i Lensvik
Lensvik kommunehus skal rehabiliteres og omskapes til et flerbrukshus for helse, kultur og kommuneadministrasjon. Rehabiliteringsarbeidene vil i hovedsak omfatte innvendig tilpasning av eksisterende arealer for nye brukere og funksjonsområder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.