Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Hitra

Nybygg av hytteområde på Hitra
Gnr/bnr 43/40, 41, 42 mfl. 400 dekar.
Nybygg av dagligvareforretning i Badstuvika
Formålet med planen er å regulere eiendommen 120/ 58, 120/175 og 120/28 til areal for næring, primært ny dagligvareforretning med tilhørende areal, og resten av eiendommen til boligformål

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.