Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Hitra

Nybygg av barne- og ungdomsskole i Hitra
Trinnvis utbygging for trinnene 1-4, 5-7 og 8-10.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.