Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Aukra

Oppgradering og modernisering av ventilasjonsanlegg i kommunehus i Molde kommune
Oppgraderingen inkluderer:• Tilknytning til fjernvarme- og fjernkjøleanlegg• Riving av eksisterende kjøleaggregat på tak av kommunehuset• Ombygging til lavtemperatur varmeanlegg, nye radiatorer/konvektorer• Riving av eksisterende ventilasjonsaggregat• Nytt ventilasjonsaggregat• Ny varmtvannsbereder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.