Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Alta

Rehabilitering av spilleflate ved idrettshall i Alta kommune
Eksisterende dekke er av parkett med en underkonstruksjon av tilfarere som skal rives i sin helhet. Det skal etableres ny underkonstruksjon med flatelastisk dekke (Parkett). Dekket er ca. 1518m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.