Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vennesla

Tilbygg av videregående skole i Vennesla
Total estimert kostnad for Flekkefjord videregående skole- ny HT avdeling, Mandal videregående skole- ny HT avdeling og Vennesla videregående skole- bygg og anleggsteknikk er 195 mill. kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.