Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Lindesnes

Utvidelse av hotell i Mandal, trinn 2
Totalt 160 rom. Første byggetrinn inkluderer 80 rom.
Nybygg av fritidsboliger i Lindesnes kommune
Gnr./bnr., 10/220, 10/100, 10/99, 10/92, 10/97, 10/4, 10/3, 10/230, 10/46, 10/96, 10/89, 10/87, 10/54, 10/50, 40/58, 10/90, 10/13, 10/95, 10/48, 10/36, 10/72, 10/74, 10/73, 10/75, 10/77, 10/76, 10/138 og del av gnr./bnr. 204/300
Nybygg av hytteområde i Lindesnes
Planområde: 63 daa.
Istandsetting av fasader på bymuseum i Mandal
Vestvegg og sydvegg, samt opsjon på vestvegg ved pakkhus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.