Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Farsund

Nybygg av hytter i Åpta
Gnr 151 Bnr 5,37,51,73. Godkjent reguleringsplan. 32 tomter (21 hytter og 11 hus). Godkjent båthavn med 20 båtplasser. Solrik beliggenhet med utsikt over Åptafjorden. Åpta ligger sentralt mellom Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord. Populær campingplass og badestrand rett nedenfor feltet. Turmuligheter i nærmiljøet.
Nybygg av hytteområde på Spind, Farsund
Gnr/bnr: 202/1, 2 og 4. Planforslaget legger opp til en utbygging av fritidsboliger i felt F35, F37, F39 og F40. I tillegg legger planen opp til en fortetting av fritidsboliger innenfor eksisterende felt for fritidsboliger. Boligene beregnes bli mellom 90-150 m2.
Nybygg av turistanlegg i Farsund
Tiltakshaver ønsker å legge til rette for at eksisterende drift ved Lista Surfing har mulighet for videre vekst og utvikling, både ved etablering av driftsnødvendige funksjoner, men også ved tilrettelegging for utvikling av andre turistbaserte støttefunksjoner som utsalgssted, forsamlingslokale o.l..
Rehabilitering av kirke i Farsund kommune
Fasadearbeider og innvendige og utvendige bygningsmessige arbeider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.