Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Evje og Hornnes

Nybygg av hytter og infrastruktur i Evje kommune
71 råtomter der 40 stk har mulighet for tilkobling ved eksisterende trafostasjon.
Utvidelse av aktivitetssenter i Syrtveit, Evje
Planområdet er på ca. 300 daa.
Nybygg av kirkestue ved kirke i Evje og Hornnes kommune
Bygget skal inneholder bl.a kirkestue og administrasjonskontorer, samt syningsrom med tilhørende kjølerom. Bygningen er på ett plan. Samlet BTA ca. 440 m2. I tillegg etterspørres det om pris på flytting av eksisterende bårehus, ca. 95 m2. Bygningen skal flyttes ca. 250 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.