Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Evje og Hornnes

Utvidelse av aktivitetssenter i Syrtveit, Evje
Planområdet er på ca. 300 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.