Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bykle

Etablering av hytter i Bykle
Gnr/Bnr: 2/17, 90, 133, 154, 1179 og 1350.
Fortetting av eksisterende fritidsboligområde i Bykle
Etablering av inntil 7nye fritidsboliger i form av fortetting på eksisterende hyttetomter. Gnr/bnr: 2/1, 2/138, 2/162, 2/1024, 2/1352, 2/1353, 2/141, 2/1351, 2/161, 2/160, 2/1349, 2/1400, 2/1915, 2/101, 2/1348, 2/1342, 2/1343, 2/1272, 2/1344, 2/288, 2/287 og 2/1911, samt gnr/bnr 2/1/147, 2/1/32, 2/1/29, 2/1/49 og 2/1/146. Planområde: 59 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.