Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Namsskogan

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Namsskogan som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Sammenslåing av akvakulturlokaliteter i Namsos kommune
Det søkes om tillatelse å slå sammen lokalitetene 24695 Årnes og 13748 Saltkjelvika i Namsos kommune til en lokalitet, med en samlet MTB på 7800 tonn. Det søkes om endret anleggsutforming for lokalitet Årnes, og avvikling av dagens lokalitet Saltkjelvika. Namsos kommune ga 13.05.22 dispensasjon fra kommuneplanen.
Utvidelse av lokalitetsbiomasse ved akvakulturanlegg i Frøya kommune
Det søkes tillatelse til å utvide lokalitetsbiomassen med 1560 tonn, fra 3120 tonn til 4680 tonn. Det blir benyttet flytekrager med omkrets på 135-160 m. Utsett av smolt og fremføring til slaktefisk.
Oppgradering/utskifting av kjøl og fryselager på Kolvereid
Kjøle og fryseanlegget med hovedkjøkkenet på Kolvereid har store driftsproblemer. Det har behov for tilsyn og reparasjoner jevnlig. Det er anbefalt at det foretas en oppgradering/utskifting av anlegget.

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.