Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (0)
Gjesdal (1)
Haugesund (0)
(0)
Karmøy (0)
Klepp (0)
Kvitsøy (2)
Lund (0)
Randaberg (1)
Sandnes (4)
Sauda (0)
Sokndal (0)
Sola (3)
Stavanger (2)
Strand (1)
Suldal (1)
Time (0)
Tysvær (0)
Utsira (0)
Tilbygg av lager og verksted samt ombygg av lager og garderobe ved helikopterbase i Sola
Tilbygget blir fra akse -B til C mellom akse 6 og 9, og skal inneholde verksted for redningsutstyr og lagerfunksjoner. I tillegg omfatter prosjektet ombygging av lagerløpet mellom akse C og D, ombygging av garderobe ved akse G og ombygging mellom akse J og K. Øvrige deler av dagens bygg berøres også i forbindelse med dette. Som vegg i dokk C, arbeider i tekniske rom og etablering av nye føringsveier i himlinger. Utvidelsen medfører også omlegginger av utvendig infrastruktur, veier og parkeringsplass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.