Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Oslo fylke

Oslo (10)
Tilbygg av lager og utstillingsareal i bydel Grorud, Oslo
Tilbygget vil inneholde lagerareal, workshop, utstillingsareal og/eller kontorer.
Ombygg av logistikk og beredskapssenter i bydel Bjerke, Oslo
Rehabiliteringsarbeidene inkluderer: - Sanering av oljetank. - Installering av nytt vannbårent varmeanlegg, tilknyttet fjernvarme. - Nytt ventilasjonsanlegg. - Oppgradering og utvidelse av brannalarmanlegg. - Etablering av ny branncelle rundt ventilasjonsaggregat på mesanin. - Etterisolering av yttervegger og tak. - Utskifting av vinduer og dører. - Innvendige ombygginger, flytting av romfunksjoner og etablering av nye tekniske rom. - Nytt inngangsområde til levering og henting av varer. - Flytting av frittstående containere fra øst- til vestfasaden.
Riving at stålhall og etablering av betongdekke i bydel Alna, Oslo
Tiltaket gjelder riving av en stålhall og erstattet asfaltdekke med betongdekke ved oppsllingsplass for containere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.