Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Oslo fylke

Oslo (11)
Riving av driftsbygning i Oslo kommune
Rivning av eksisterende driftsbygning bak Oslo gate 1. Følgende skal gjennomføres: Trinn 1: Tømming av bygget. Trinn 2: Rivning av bygget. Trinn 3: Oppfylling av kjeller. Driftsbygningen skal rives i sin helhet ned til bakkenivå. Kjeller, bunnplate og deler av grunnmuren skal stå igjen av sikkerhetsmessige årsaker. Bygget er i sin helhet oppført i plasstøpt betong, utvendig forblendet med teglstein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.