Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Steinkjer

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Steinkjer som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av næringsområde i Trondheim, parsell 3
Området egner seg for industri, småindustri og lager/produksjon, og det er muligheter for store utearealer. Byggehøyde er 12 meter. Utnyttelsesgrad er 40% av netto tomteareal. Tulluan, gnr/bnr 537/2, 537/62, m.fl.
Nybygg av næringsformål og samferdselarealer i Trondheim
Formålet med planforslaget er å legge til rette for utvikling av et næringsområde med næringsbygg og adkomster på eiendommene mellom E6 i nord og Kochhaugvegen (FV950) i sør - mellom Jakobsli og Nedre Charlottenlund, beliggende øst for Rotvoll. Det foreslås 36.000 m2 bruksareal inkludert bakkeparkering innen formålet: industri-, håndverks- og lagervirksomhet. Det tillates ikke forretning, handel eller tjenesteyting. Del av fredet boligeiendom og trafikkarealer inngår også. Den store bygningsmassen er sikret oppdelt med to tydelig senkede mellombygg. Trinnvis økende høyde mot vest gir synlighet over horisont nede fra sjøen samt foran boliger i nedre deler av Charlottenlund. Særlig det vestlige bygget som går opp i høyde vil oppfattes som dominerende.
Nybygg av næringsområde i Trondheim, parsell 2
133 dekar. Området egner seg for industri, småindustri og lager/produksjon, og det er muligheter for store utearealer. Byggehøyde er 12 meter. Utnyttelsesgrad er 40% av netto tomteareal. Tulluan, gnr/bnr 537/2, 537/62, m.fl.
Nybygg av energi- og næringspark i Berkåk
BN1, 20,2 daa. Ordinær næringsvirksomhet.
Utvidelse av næringsområde på Hitra
Område B: I nord planlegges det med utfylling i sjø for å utvide næringsarealet og for å etablere ny kai. Ved småbåthavna planlegges det med utfylling i sjø for å åpne opp for flere naustplasser og flere parkeringsplasser

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.