Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Levanger

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Levanger som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av næringsområde i Trondheim, parsell 3
Området egner seg for industri, småindustri og lager/produksjon, og det er muligheter for store utearealer. Byggehøyde er 12 meter. Utnyttelsesgrad er 40% av netto tomteareal. Tulluan, gnr/bnr 537/2, 537/62, m.fl.
Nybygg av energi- og næringspark i Berkåk
BKB1, 121,2 daa. Lagring og plasskrevende industrivirksomhet.
Nybygg av produksjonshaller ved oppdrettsanlegg i Indre Fosen
Gadus Group har behov for å oppføre produksjonshaller, et mindre bygg for el-anlegg og andre tekniske installasjoner, samt internvei i området
Nybygg av energi- og næringspark i Berkåk
BKB3, 13,6 daa. Næring, transport og energisektor, overnatting/servering, døgnhvileplass, bensinstasjon.

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.