Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Porsgrunn

Nybygg av industri og lager i Porsgrunn
Planområdet er på ca. 6 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.