Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Oslo fylke

Oslo (13)
Nybygg av industri, kontor, næring, boliger mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
8-13 etasjer. Ulvenveien 90 A-B, 92-92 B. Gnr/bnr 122/55, 131/9, 131/11. En ny bydel. Bygges ut under flere år. Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Felt B1, B2, B3, B4, D1 og D2. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Etablering av nytt bussanlegg på Stubberud i bydel Alna, Oslo
Etableres haller for vask og vedlikehold av busser samt administrasjonslokaler for ansatte. Det etableres parkeringsplasser for busser utendørs inkludert infrastruktur til å lade bussene. Parkeringskapasitet til 140-180 busser hvorav minst 40 plasser settes av til høykapasitetsbusser. 45.000 m2 med utenomhusarbeider/asfaltering. Gnr/bnr:116/108, 116/110, 116/111, 116/112, 116/114, 116/117, 116/118, 116/144, 116/15.
Oppføring av nytt produksjonsanlegg (betong) i bydel Nordstrand, Oslo
Anlegget skal i stor grad settes sammen av prefabrikkerte elementer.
Nybygg av kontor, verksted og lager i Gamle Oslo
Gnr/bnr: 233/197, 198. 2,5 etasje (Mezzanin).
Nybygg av verkstedbygg med kontorlokaler i bydel Nordre Aker, Oslo
Nye og bedre lokaler for drift og vedlikehold av Bymiljøetatens skiløypemaskiner mm.
Oppføring av renseanlegg for gråvann, etablering av brønnpark mm i bydel Nordre Aker, Oslo
Oppføring av renseanlegg for gråvann, etablering av brønnpark for termisk energi og vannbrønner for forbruksvann.
Etablering av nytt kjøleanlegg for Ullern idrettspark i bydel Ullern, Oslo
Bygging på deler av tomten. Ullern idrettspark består i dag av en todelt grusbane og en kunstgressbane. Grusbanen islegges hver vinter. For å drifte dette anlegget kreves et kjøleanlegg. Dagens kjøleanlegg er utdatert og det er behov for å etablere et nytt anlegg. Det planlegges å bruke et mer miljøvennlig kjølemedium i det nye anlegget.
Oppføring av midlertidig telt for gjenvinningsaktivitet i bydel Bjerke, Oslo
Teltet er 182 m2 (15x12,1 m) og 8,189 meter høyt. Telt som klimavern til klorparafinvinduer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.