Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Herøy

Etablering av industriområde i Herøy
Samlet salgbart tomteareal er ca. 13,5 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.