Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Smøla

Nybygg av produksjonsanlegg for hydrogen på Smøla
Interreg-prosjekt: G-PaTRA (Green Passenger Transport in Rural Areas).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.