Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Innlandet fylke

Nytt næringsområde i Kongsvinger
Ca 86 daa. Gnr/bnr 24/245, del av 24/36, og 28/218, 28/424, samt 28/438 mfl.
Nybygg av datasenter i Tynset
Området er 1.000.000 m2.
Nybygg av datasenter i Rendalen
Området er 1.500.000 m2.
Nybygg av datasenter i Elverum
Området er 200.000 m2.
Nybygg av datasenter i Grue
Området er 200.000 m2.
Nybygg av datasenter i Hamar
Området er 360.000 m2
Nybygg av datasenter i Sør-Odal
Området er 40.000 m2.
Nybygg av industri ved Løvbergsmoen i Elverum, næringstomt 3
Tomten er på 11 700 kvadratmeter. Næringstomt 3 kan deles opp.
Utvidelse av industriområde på Granerud i Sand kommune
Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 6 industritomter.
Nybygg av renseanlegg i Østre Toten kommune
Total prosjektkostnad: 167 Mnok
Nybygg av verksted og carport for lastebiler på Hernesmoen på Sander i Sør-Odal kommune
Det skal bygges nytt verkstedbygg for anleggsmaskiner og lastebiler på GIRs anlegg på Hernesmoen. GIR har i dag to mekanikere, som må ha hvert sitt arbeidsløp. Det skal i tillegg til dette være et løp som sikrer mulighet for at maskiner og utstyr kan stå i påvent av deler etc. Løpene tenkes å kunne være minst 20 meter lange. Det må også ha et areal for lagring av utstyr som må stå varmt, og mulighet for annet lager av deler/utstyr. Det må tas hensyn til takhøyde for maskiner opp imot 7 meter i løpene hvor arbeid skal utføres. Det må også gjøres klart for muligheter for traverskran. Slik kran behøver nødvendig vis ikke være på full takhøyde. Det vil bli utført sveise arbeider i verkstedet. Rengjøring av gulv må kunne gjøres med spylig mot sluk. Avløp må derfor kobles til eksisterende oljeutskiller. Bygget må inneholde et enkelt kontor, toalett fasiliteter, enkel garderobe og dusjmuligheter. Som en del av anskaffelsen ønsker også GIR tilbud på fundamentering og oppsetting av carport. Arbeide omfatter carport til 9 lastebiler, med total størrelse på ca 10x 32 meter. Innvendig takhøyde må være over 4,2 meter.
Nybygg av renseanlegg i Gran
Tiltaket omfatter: Riving av eksisterende bygg med unntak av grunnmurer som skal bestå og benyttes som fundament for nytt bygg. Oppføring av nytt bygg inkludert grunnarbeider, tekniske installasjoner for El, VVS og VA. Total grunnflate er 109 m². Opprinnelig areal utvides med ca 21 m². Entreprenør skal koordinere leveranser fra andre leverandører. Utstyr for renseprosess leveres av Biovac.
Nybygg av sykkelbokser til Gjøvik kommune
Opsjon på tilsvarende bokser med til sammen 40 oppbevaringsplasser til.
Påbygg av eksisterende hall i Sander
Hallen skal i plasseres inntil og kobles sammen med eksisterende hall som er 25 meter bred. Det skal være åpning mellom eksisterende hall og ny hall. Innkjøring til ny hall skal være i denne overgangen. Det skal derfor ikke være annen åpning på den nye hallen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.