Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Innlandet fylke

Etablering av næringsareal for plasskrevande handel ved kryss Fv 192/E6 i Hamar
Totalt ca 30 mål. Kan deles in i felt fra 4-30 mål.
Etablering av næringsområde i Løten kommune
170 dekar. Ferdig regulerte tomter med god tilgjengelighet fra rv. 3/25.
Nybygg av fabrikk på Rudshøgda
BREEAM NOR. Energimerke A.
Etablering av næringsområde i Løten kommune
100 dekar. Ferdig regulerte tomter med god tilgjengelighet fra rv. 3/25.
Nybygg av miljøstasjon i Sel
Gnr/Bnr: 216/6, 213/9, 20.
Etablering av nytt verksted, vaskehaller og parkering for renovasjonsbiler i Lillehammer kommune
Gjenbruk av de modulbaserte bygningsmaterialene fra Dekkmannbygget på Hovejordet til oppsetting av nytt bygg ved Glør IKS sitt avfallsanlegg på Roverudmyra miljøpark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.