Alle aktuelle industriprosjekter i Senja

Utvidelse av næringsområde i Senja kommune
Utvide eksisterende næringsområde på ca. 32 daa til 49 daa totalt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.