Alle aktuelle industriprosjekter i Grong

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Grong som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av næringsområde i Trondheim, parsell 5
65 dekar. Området egner seg for industri, småindustri og lager/produksjon, og det er muligheter for store utearealer. Byggehøyde er 12 meter. Utnyttelsesgrad er 40% av netto tomteareal. Tulluan, gnr/bnr 537/2, 537/62, m.fl.
Nybygg av næringsområde i Trondheim, parsell 2
133 dekar. Området egner seg for industri, småindustri og lager/produksjon, og det er muligheter for store utearealer. Byggehøyde er 12 meter. Utnyttelsesgrad er 40% av netto tomteareal. Tulluan, gnr/bnr 537/2, 537/62, m.fl.
Etablering av akvakultur for stamfisk av torsk i Stadsbygd
Landbasert anlegg. Formålet med akvakulturtillatelsen er å produsere rogn til egen yngelproduksjon i samme anlegg. Omsøkt kapasitet er 30 tonn MTB.
Nybygg av energi- og næringspark i Berkåk
BKB1, 121,2 daa. Lagring og plasskrevende industrivirksomhet.
Nybygg av transport og logistikkhall for videregående skole i Trondheim kommune
Studietilbud for transport og logistikkfag. - Nybygg av transport og logistikkhall som inneholder hall, simulatorrom, logistikk-kontor og grupperom med tilhørende støttelokaler - Opparbeidelse av teknisk infrastruktur. Herunder både utomhus/i grunn, og som ombygging i eksisterende teknisk anlegg innomhus I tillegg til overnevnte skal det også leveres opsjon på følgende: - Eksisterende glassfelt i fasade mot sør, vurderes tilpasset ny situasjon og gjenbrukt i nybygget. - Vegg mot eksisterende bygg skal utføres slik at den I mest mulig grad kan åpnes opp ved senere omdisponering av arealene.

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.