Alle aktuelle industriprosjekter i Grong

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Grong som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av anlegg for behandling av restråstoff til næringsmiddelindustri i Indre Fosen
Det søkes om nyetablering av anlegg hvor det skal dannes olje og protein til næringsmiddelindustrien til humant konsum, samt fiskemel som er egnet til dyrefor, fra restråstoff. Det søkes om en total produksjon på 42 700 tonn/år. Det vil bli installert nødvendige renseanlegg for både rensing av luft og vann ved anlegget.
Oppgradering/utskifting av kjøl og fryselager på Kolvereid
Kjøle og fryseanlegget med hovedkjøkkenet på Kolvereid har store driftsproblemer. Det har behov for tilsyn og reparasjoner jevnlig. Det er anbefalt at det foretas en oppgradering/utskifting av anlegget.

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.