Alle aktuelle industriprosjekter i Åfjord

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Åfjord som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av næringsområde i Trondheim, parsell 2
133 dekar. Området egner seg for industri, småindustri og lager/produksjon, og det er muligheter for store utearealer. Byggehøyde er 12 meter. Utnyttelsesgrad er 40% av netto tomteareal. Tulluan, gnr/bnr 537/2, 537/62, m.fl.
Tilbygg til Kjemiblokk 1 under bakkeplan på Gløshaugen i Trondheim kommune
Entreprise 1: Omlegging høyspent og vannledning, etablering av brannkum, midlertidig flytting av nitrogentank, spunt og grunnarbeider, tilfylling, VA og istandsetting. Utføres av NTNUs rammeavtalepart.
Nybygg av energi- og næringspark i Berkåk
BKB1, 121,2 daa. Lagring og plasskrevende industrivirksomhet.

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.