Alle aktuelle industriprosjekter i Oslo

Nytt forskningssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
Trinnvis utbygging. 34000 m2 hvorav 9500 m2 ligger under mark. 5-12 etasjer. BREEAM NOR Excellent.
Nybygg av veksthus, botanisk hage på Tøyen, Oslo
I Entreprise K201 inngår prosjektering og bygging av overbygning i ETFE-folie (bærekonstruksjon, foliekledning og glassfasader).
Nybygg av undervisning-og kontorbygg ved Sørli besøksgård i bydel Østensjø
Prosjektet omfatter etablering av et todelt kombinasjonsbygg (besøksgård) på ca. 260 m2 hvor halvparten inneholder kjøkken- og undervisningslokaler for besøkende (skoleklasser, barnehager, barn- og ungdom mv), og den andre delen arealer for ansatte på Sørli gård. Ansattdelen vil inneholde garderober, vaskerom, toaletter, møtelokale og kontor mv.
Nybygg av midlertidig verkstedbygg i bydel Alna
Oppføring av prefabrikkert hall og flyttbare kontormoduler.
Nybygg av avfallsstasjon for sentralt søppelsug i bydel Bjerke, Oslo
Dimensjonert for 5000 boliger og næringsbebyggelse.
Nybygg av drivhus i bydel Marka, Oslo
Bredde 8 m, lengde 32 m.
Riving at stålhall og etablering av betongdekke i bydel Alna, Oslo
Tiltaket gjelder riving av en stålhall og erstattet asfaltdekke med betongdekke ved oppsllingsplass for containere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.