Alle aktuelle industriprosjekter i Oslo

Nybygg av industri, kontor, næring, boliger mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
8-14 etasjer. Ulvenveien 90 A-B, 92-92 B. Gnr/bnr 122/55, 131/9, 131/11. Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Felt B1, B2, B3, B4, D1 og D2. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Nybygg av av kontor og forskningsbygg ved Forskningsparken i bydel Vestre Aker i Oslo
Oppføring av nytt bygg i 5 etasjer med broforbindelser til eksisterende bygg for Sintef i Forskningsparken i Oslo. Opparbeidelse av uteområder inkl. nytt byrom mellom eksisterende og ny bebyggelse.
Nybygg av stålhall og administrasjonsbygg i bydel Grorud, Oslo
Levererandør av jordvaskeanlegget: Tyrone International Ltd Ny stålhall på 3071 m2 og administrasjonsbygg på 132 m2. Stålhallen skal fungere som innbygging av et jordvaskeanlegg for overskuddsmasser.
Tilbygg av lager og utstillingsareal i bydel Grorud, Oslo
Tilbygget vil inneholde lagerareal, workshop, utstillingsareal og/eller kontorer.
Tilbygg av vognverksted i bydel Alna, Oslo
Tilbygget planlegges med lengde 60 meter og bredde 36 meter.
Ombygg av logistikk og beredskapssenter i bydel Bjerke, Oslo
Rehabiliteringsarbeidene inkluderer: - Sanering av oljetank. - Installering av nytt vannbårent varmeanlegg, tilknyttet fjernvarme. - Nytt ventilasjonsanlegg. - Oppgradering og utvidelse av brannalarmanlegg. - Etablering av ny branncelle rundt ventilasjonsaggregat på mesanin. - Etterisolering av yttervegger og tak. - Utskifting av vinduer og dører. - Innvendige ombygginger, flytting av romfunksjoner og etablering av nye tekniske rom. - Nytt inngangsområde til levering og henting av varer. - Flytting av frittstående containere fra øst- til vestfasaden.
Etablering av kjøle- og 2 fryserom for Folkehelseinstituttet i Oslo
Folkehelseinstituttet har behov for å anskaffe 2 fryserom og 1 kjølerom. Det er behov for nytt komplette fryse og kjølerom med to tilhørende aggregat. Det ene fryserommet vil bli brukt til å oppbevare laboratoriematriale, og må ha en fullverdig backupløsning med tilhørende styring. Det andre fryserommet og kjølerommet skal bygges til kantinen på instituttet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.