Alle aktuelle industriprosjekter i Aukra

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Aukra som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg i Rovde, Vanylven
Målsetjing med planen er å leggje til rette for: • Å auke produksjon av smolt • Å leggje til rette for at fisk med større snittvekter kan setjast ut i sjø • Føre opp nye produksjonsbygg med nødvendige funksjonar • Kai for å betre transport på kjøl • Fylle ut i sjø for å auke næringsareal • Sikre/gjenbruk av matjord • Regulere areal til gang- og sykkelveg • Tiltak for trafikktrygging (avkøyrsler) Det blir lagt opp til byggjehøgde med gesimshøgd inntil 15 m over planert terreng.

Se andre prosjekter i Møre og Romsdal fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.