Alle aktuelle industriprosjekter i Ås

Etablering av vekstrom i eksisterende bygg ved laboratorium i Ås kommune
NIBIO skal i eksisterende bygning etablere tre vekstrom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.