Alle aktuelle industriprosjekter i Agder fylke

Etablering av bilbatterifabrikk på Eyde Energipark i Arendal
Fabrikken ha en årlig produksjonskapasitet på 43GWh. Breeam nor.
Nybygg av næringsområde i Lillesand
Gnr/bnr: 13/56, 13/58, 13/60, 13/61, 13/90, 13/94 og deler av 13/84 og 600/180.
Nybygg av industri, lager, adkomst, parkering, veier og grønnstruktur i Lyngdal
(Gnr. 160 Bnr. 4, 5, 7, 8,10, 11, 16, 17, 20, Gnr. 161 Bnr. 5,6, 11 og Gnr. 162 Bnr. 1, 244, 280.) Planområdet er på ca. 121 daa.
Nybygg av to lagerhaller i Søgne
Det søkes om oppføring av to nye lagerhaller på ovennevnte eiendom i ett trinn. En av hallene skal brukes til lagring av salt i forbindelse med vinterdrift av E39. Den andre hallen skall brukes til lagring og vedlikehold av utstyr benyttet i vegdriften, etter ny driftskontrakt med Nye Veier AS. Gnr/bnr: 469/4, 57 og 64.
Nybygg av utvendig bod i Grimstad
Til lagring av hjelpemidler, el, stoler mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.