Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Innlandet fylke

Ombygg av fløy til omsorgsboliger og dagaktivitetssenter i Vågå kommune, trinn 3
Oppdrgasgiver skal ha opsjon på renovering av fløy C som byggetrinn 4 og renovering av fløy D og G som byggetrinn 5.
Etablering av fjernvarme for bofellesskap i Stange kommune
Fra direkte elektrisk oppvarming til vannbåren oppvarming basert på ny fjernvarme.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.