Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Innlandet fylke

Tilbygg av omsorgsboliger i Kapp
Reguleres sammen med Smørvika boligområde.
Etablering av fjernvarme for bofellesskap i Stange kommune
Fra direkte elektrisk oppvarming til vannbåren oppvarming basert på ny fjernvarme.
Etablering av solcelleanlegg på omsorgssenter i Ringebu
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026.
Etablering av sprinkleranlegg i omsorgsbolig i Tretten
Sprinkling av resterende bygningsmasse.
Konsulentoppdrag for tilstandsvurdering og areal- og funksjonsanalyse av helse og omsorgsbygg i Lillehammer
Analyse av 5 omsorgsbygg for å få kartlagt om det er muligheter for etablere flere plasser ved noen av disse: Lillehammer helsehus, Horsters Minde bo- og servicesenter, Søre Ål bo- og servicesenter, Gartnerhagen 6 HDO, Gartnerhagen 6 og Skårsetlia bo- og servicesenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.