Etablering av nytt boligområde i Tromsø, trinn 2 m.fl.
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47. Totalt 500-550 boenheter.
Nybygg av boliger i Øvre Kroken i Tromsø
Tomten er ca. 166 mål. Området skal inneholde ca. 500 boenheter, egen idrettshall, nærbutikk og barnehage. BREEAM-NOR Very Good.
Nybygg av tett smhåhusbebyggelse i Tromsø
Samlet areal i ny plan: 71,6 daa. Planområdet berører gnr./bnr. 71/ 756 og 753, hvor det foreslås utbygging og uterom. I tillegg inngår 71/670 og 71/1 som omfatter eksisterende veiareal. Formålet med planen er å legge til rette for tett småhusbebyggelse med inntil 170 boenheter. 4 variasjoner av rekkehus og 1 type enebolig. 2-3 etasjer.
Nybygg av studentboliger for ny fagskole for brann- og redningspersonell på Fjelldal i Tjeldsund kommune
Oppdraget vil omfatte 160 hybler, med opsjon på ytterligere inntil 80 hybler. Byggingen skal foregå i 2-3 trinn. Det er ønske om at første byggetrinn er ferdigstilt innen semesterstart for fagskolen i august 2024.
Nybygg av boliger i Lenvik kommune
Over 100 leiligheter.
Nybygg av ROP-boliger på Hansnes i Karlsøy kommune
Bygging av nye kommunale boliger med tilhørende personalavdeling tiltenkt avdeling for rus og psykiatri på Hansnes.
Riving-og nybygg kommunale boliger til flyktinger i Tromsø
24-30 boenheter. To-, tre- og fireromsleiligheter.
Nybygg av boliger på Nordmannsgård i Tromsø
Totalt ca 750 boliger på Fløylia. Samarbeidsprosjekt mellom Barlindhaug Eiendom AS, Miliarium Bolig AS og Mælen Holding AS.
Nybygg av ferieleiligheter på Skrolvik, Senja
Ca 25-26 leiligheter. Bygges i 2 trinn. Prosjektet kan eventuellt deles opp beroende hvilke aktører man kommer i kontakt med. Ladestasjoner for bil og båt vurderes.
Nybygg av omsorgsboliger i Tromsø
Tromsø kommune har som en del av oppfølgingen av Boligprogram for rus- og psykisk helsefeltet (2017-2027) avdekket behovet for egne tilrettelagte boliger for kvinner med rusavhengighet. BREEAM- Very Good.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Det planlegges nybygg av totalt 9 stk 2-romsleiligheter. Riving i separat prosjekt.
Nybygg av leiligheter med tilhørende garasjer på Brinken i Setermoen i Bardu kommune
Utgangspunktet er 2 bygg med tilhørende garasjer, antall enheter i hvert bygg er 8 + 6.
Nybygg av boliger på Vilje boligfelt i Bardufoss kommune
2 bygg med tilhørende garasjer, antall enheter i hvert bygg er 8 + 6.
Nybygg av befalsforlegning på Skjold i Målselv kommune
Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å bygge nye befalsforlegninger, der prosjektets samfunnsmål er å understøtte Forsvarets virksomhet på Skjold ved å etablere tilfredsstillende bostandard for tjenestegjørende personell.
Ny- alternativt ombygg av ambulansestasjon på Skibotn i Storfjord kommune
Leieavtale for ambulansestasjonen i Storfjord Kommune. Ambulansestasjonen skal være en 1-bils stasjon, tilrettelagt for nødvendig antall personell og med garasjeplass for to ambulanser. Ambulansetjenesten drives av oppdragsgiver i egenregi. Selve ambulansestasjonene er innleid og vi ønsker gjennom dette anbudet å få etablert oss i tilfredsstillende lokaliteter på Skibotn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.