Aktuelle nybygg av boliger i Skaun

Nybygg av boligområde i Skaun
Planområdet er ca. 9.3 daa. Foreslått planområde omfatter eiendom 34/37 og deler av gnr./bnr. 33/1, 34/1 og 202/3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.